forex trading logo


Informační technologie Digitální telekomunikační technika Mechanik elektronik Elektrikář / spojový mechanik

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007
Termín realizace projektu:28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

Stránky a dokumenty související s projektem:

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.

Specifickým cílem je:

 • zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,
 • seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi
 • efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,
 • využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,
 • zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,
 • zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,
 • podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Investiční a neinvestiční vybavení učeben:

Další dílny byly vybaveny novými měřícími přístroji a nářadím. Například školní vývojová laboratoř nebo učebna, na které probíhá kroužek elektroniky

Hlavním výstupem projektu je využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.
Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.
Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje(Douhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvujícítechnické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.
Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

Seznam partnerů - škol zapojených do projektu

Výše finančního příspěvku pro naší školu: 7 503 522,60 Kč

Jednotlivé aktivity naší školy:

 • Spolupráce se základními školami
  Každé 2 týdny stráví v naší škole žáci jedné ze spolupracujících základních škol dopoledne věnované praktickému vyučování. Při něm si vlastnoručně vyrobí jednoduchý výrobek (v současné době elektronický hudební nástroj), naučí se programovat zabezpečovací ústředny, seznámí se s profesionální digitální fotografií nebo se budou věnovat zajímavým fyzikálním pokusům. Spolupracujeme se základními školami z Mladé Vožice, Opařan, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a se ZŠ Husova v Táboře.
 • Kroužky na základních školách
  Z prostředků projektu jsou financovány technické kroužky na základních školách v Opařanech, Mladé Vožici, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí.
 • Technické volnočasové aktivity
  Z prostředků projektu jsou financovány technické kroužky pro středoškoláky na naší škole. Zaměřeny jsou na elektroniku, modelářství a správu počítačových sítí.
 • Výuka metodou CLIL
  Za účasti rodilého mluvčího si naši žáci mají možnost vyzkoušet a zdokonalit své komunikační dovednosti v odborné angličtině.


Síťové prvky Mikrotik


Powered by Joomla!. Design by: free joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.